Meester over je geest: de psychologie achter forex trading

Trading
10 min leestijd
25.06.2024
Insights Meester over je geest: de psychologie achter forex trading

Waarom trading psychologie belangrijker is dan technische kennis.

Heel wat traders gaan, bij het niet behalen van de gewenste resultaten, op zoek naar oplossingen op de verkeerde plekken: bijkomende analyses, nieuwe indicatoren, het oppikken van nieuwe trends, enzovoort.

Hoewel technische vaardigheden een belangrijk aspect zijn bij het streven naar succes in de forex markt en onlosmakelijk verbonden zijn met de Archer-strategie, ligt de doorslaggevende factor voor succes bijna altijd bij het psychologische aspect. Deze stelling wordt tevens bevestigt door wijlen Mark Douglas, een vooraanstaand expert op het gebied van trading psychologie. Het draait dus niet alleen om de kennis die je bezit, maar wat je er concreet mee doet en vooral welke acties je onderneemt na het ervaren van ongewenste emoties zoals bijvoorbeeld angst, maar ook euforie.

De ervaring van euforie tijdens het nemen van trade beslissingen kan je fysieke en mentale staat aanzienlijk beïnvloeden. De verhoogde niveaus van dopamine en adrenaline kunnen je een gevoel van onoverwinnelijkheid geven, maar dit gaat vaak gepaard met verminderde kritische evaluatie en verhoogde impulsiviteit. Deze laatste factoren beïnvloeden het nemen van trade beslissingen op een negatieve manier. Een professionele trader heeft daarom zijn brein getraind om zonder enige emotie posities te openen, te ervaren en te sluiten.

Mark Douglas stelt dat het vaak een verrassing, alsook een harde realiteit is, dat forex trading vooral een mentale beproeving is. Echter, van zodra een trader in staat is om deze mentale barrière te doorbreken, verwerft hij of zij één van de moeilijkste vaardigheden ter wereld die simpelweg het makkelijkste geld kan opleveren.

Een proces met vallen en opstaan

Forex traden is een proces waar je jezelf volledig moet loskoppelen van het resultaat. Het is een activiteit die haaks staat op andere activiteiten in onze samenleving, waar resultaat vaak centraal staat.

Stel je voor dat een advocaat gedurende een rechtszaak een case moet bepleiten zonder op enig moment gefocust te zijn op de uitkomst. In onze optiek zou deze advocaat weinig tot geen toekomstperspectief hebben. Bij forex traden is het net omgekeerd: een verliezende positie is telkens een opportuniteit om een betere trader te worden en draagt bij aan het behalen van betere resultaten.  

Een bijkomend aspect is dat, in tegenstelling tot het voorbeeld van de advocaat, de uitkomst van je acties altijd onbekend is, want niemand weet hoe de markt zal reageren. Hoe meer je denkt dat je hoeft te weten, des te minder succes je zult ervaren.  Anders gezegd, een succesvolle trader onderscheidt zich door niet langer te denken dat iedere positie succesvol hoeft te zijn.

De stap van een beginnende trader naar een professionele trader is dus een proces van vallen en opstaan waarbij het omarmen van een verliezende positie als ‘normaal’ moet beschouwd worden. Indien dit niet het geval is, zullen emoties zoals angst de overhand nemen. Het is cruciaal om deze emoties eerst te erkennen en vervolgens gepast te kunnen reageren. Zodra men een verliezende positie als normaal beschouwt – wat maanden en in sommige gevallen zelfs jaren kan duren - zal het erkennen en gepast reageren des te gemakkelijker verlopen.

Een voorbeeld dat de impact van wat er in ons hoofd afspeelt goed illustreert, is een koorddanser. Stel we spannen een eerste koord tussen twee gebouwen op 1 meter hoogte en een tweede koord tussen dezelfde twee gebouwen op 100 meter hoogte. In beide gevallen is de actie identiek. Echter, wanneer men 100 willekeurige mensen over beide koorden laat balanceren, dan zal – ten opzichte van het eerste koord – slechts een handvol mensen de overkant bereiken bij het tweede koord. Dit terwijl de activiteit identiek is. Het zijn louter de emoties die ontstaan op 100 meter hoogte die ervoor zorgen dat minder mensen de overkant halen.

Veel voorkomende valkuilen:

Angst

Angst kan vele vormen aannemen in de wereld van forex trading en kan verlammend werken. Het is de stille kracht die zich nestelt in de achterhoofden van traders, waardoor ze kwetsbaar worden voor impulsief handelen en emotionele reacties op de markt.

Hieronder sommen we de vier voornaamste vormen van trading angst op:

  • Angst om verkeerd te zijn - de vrees om fouten te maken kan traders belemmeren om beslissingen te nemen, zelfs wanneer de markt gunstig lijkt.

  • Angst om geld te verliezen - het behoud van kapitaal is essentieel, maar deze angst kan traders weerhouden om risico's te nemen die potentieel winstgevend kunnen zijn.

  • Angst om een positie te missen (ook wel ‘fear of missing out ‘of ‘FOMO’ genoemd) - de drang om deel te nemen aan elke beweging van de markt kan leiden tot impulsieve trades en overbodige risico's.

  • Angst om geld op tafel te laten liggen - deze angst weerhoudt traders ervan om winst te nemen en kan leiden tot gemiste kansen.

Hoop

Hoop is een valkuil waar veel traders mee te maken krijgen. Het is de stille verleider die traders doet vasthouden aan verliezende posities in de ijdele hoop op een ommekeer, wat vaak resulteert in grotere verliezen. Het kan traders ook verleiden om overmatig risico te nemen in de hoop op grote winsten, zonder de nodige voorzichtigheid. Hoop kan hun oordeel vertroebelen en hen weerhouden om objectieve beslissingen te nemen, wat uiteindelijk kan leiden tot aanzienlijke verliezen.

We misleiden onszelf vaak door ons bewuste denken te sturen, waarbij we vergeten dat dit voortkomt uit een onderbewust gevoel. We geven zelden toe dat er achterliggende redenen zijn voor de keuzes die we maken.

Spijt

Spijt is een andere valkuil die veel traders tegenkomen. Het kan ontstaan na het maken van een verkeerde beslissing, wat leidt tot zelftwijfel en aarzeling bij toekomstige trades. Traders kunnen spijt hebben van het niet nemen van een bepaalde kans of door het niet volgen van hun intuïtie. Deze spijt kan hen verlammen en hen ervan weerhouden om te handelen volgens hun plan, waardoor ze kansen missen en hun rendement verminderen.

Strategieën om deze valkuilen te overwinnen

Om tegemoet te komen aan de valkuilen van angst, hoop, spijt, enzovoort is het cruciaal om enkele basisprincipes te respecteren die ervoor kunnen zorgen dat je als trader in een soort van mechanische modus kunt opereren waar geen ruimte is voor grijze zones. Hoe meer grijze zones, hoe meer emoties er kunnen ontstaan. Het is daarom belangrijk om:

  1. Een ‘edge’ te identificeren - Het identificeren van een edge komt erop neer dat een trader zijn winnende patronen leert erkennen, uitvoert en reviseert aan de hand van een nauwkeurig afgebakend trade plan. Dit plan dient als een routekaart die traders helpt om emotionele beslissingen te vermijden, de juiste hoeveelheid risico te nemen en op vooraf bepaalde levels winst uit de markt te nemen. Als dusdanig omvat het afgebakende voorwaarden en regels die duidelijkheid moeten verschaffen over wanneer en hoe te handelen.

  2. In een mechanisch modus te blijven – Na het bepalen van een edge is het de plicht van iedere trader om als een robot – zonder emoties – posities uit te voeren.

  3. Te leren denken in kansen – Van zodra men de winstgevend van een nauwkeurig afgebakend trade plan heeft kunnen bepalen aan de hand van de win ratio en gemiddelde risk-to-reward ratio, rest de trader enkel nog om de opportuniteiten in de markt consistent te grijpen. Wanneer men bijvoorbeeld weet dat de strategie in 50% van de gevallen leidt tot een winnende trade en men drie verlieslatende posities na elkaar heeft, is er geen reden tot paniek. Het is om dezelfde reden dat een casino zich geen zorgen maakt wanneer men drie keer op korte tijd een jackpot dient uit te keren.

  4. Te leren omgaan met angst – Indien men leert om te gaan met de vier verschillende vormen van angst in de markt (cf. supra), kan men een zorgeloze gemoedstoestand creëren dewelke het consistent uitvoeren van posities die voldoen aan de vooraf bepaalde edge faciliteert.

Normaal gedrag leidt tot normale resultaten

In de wereld van forex trading is het essentieel om anders te leren denken. Handelen vanuit angst zal nooit leiden tot verandering of succes. Om te slagen, moet je met volledige overtuiging geloven in je strategie en acties. Een trader is slechts zo goed als zijn denkpatronen; als je denkt zoals de meeste traders, zullen je resultaten ook vergelijkbaar zijn met die van de massa.

Succesvolle traders onderscheiden zich door hun vermogen om buiten de gebruikelijke paden te denken en hun angsten opzij te zetten. Dit vereist niet alleen technische kennis, maar vooral mentale kracht en discipline. Het is cruciaal om emoties zoals angst, twijfel en onzekerheid te herkennen en te beheersen. Dit stelt je in staat om objectieve beslissingen te nemen en je tradeplan consistent uit te voeren.

Het betekent ook dat je bereid moet zijn om anders te handelen dan de meerderheid. Dit kan betekenen dat je tegen de stroom in gaat, en dat vergt moed en zelfvertrouwen. Door je mentale weerbaarheid te versterken en je emoties onder controle te houden, kun je handelen met een helder hoofd en gefocust blijven op je lange termijn doelen. Dit onderscheidt de succesvolle trader van de gemiddelde trader, en het is deze mindset die leidt tot uitzonderlijke resultaten.

Mentale discipline als sleutel tot succes

Traden is meer dan patronen herkennen. Het is een dans van emoties, gedachten en acties die bepalen of je slaagt of faalt. Wie buiten de 'normale' denkpatronen treedt, heeft de sleutel tot succes in handen. Mentale weerbaarheid en het beheersen van emoties zoals angst, euforie, hoop en spijt zijn cruciaal. Technische vaardigheden en marktanalyses zijn belangrijk, maar de sleutel tot succes ligt in een objectieve, gedisciplineerde benadering.

Traders moeten zonder emotie handelen, verliezen accepteren als leerervaringen en zich strikt aan hun trade plan houden. Door consequent te denken in kansen en mechanisch te handelen volgens een goed gedefinieerde strategie, vermijden ze psychologische valkuilen en bereiken ze op lange termijn winstgevendheid.

Kortom, succes in forex trading vereist mentale discipline en het vermogen om objectief en zonder emotie te handelen.

Wil je meer resultaten behalen met je trading? Maak een afspraak met een van onze consultants voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor.

Insights Meester over je geest: de psychologie achter forex trading

Stay up to date met onze maandelijkse nieuwsbrief.